Digitaal technische tekeningen leren maken? Volg een AutoCAD cursus

Autocad basiscursus

In een groeiend aantal werkvelden neemt de behoefte aan technische tekeningen de laatste jaren sterk toe. Dit geldt dan met name om technische tekeningen die op digitale wijze kunnen worden geproduceerd. Dit is namelijk wel degelijk mogelijk, zij het dat hier wel speciale software voor benodigd is. Te denken valt hierbij aan een goed CAD-programma, waar AutoCAD basiscursus wellicht het best denkbare voorbeeld van is. 

Mocht je interesse hebben in technische tekeningen en goed thuis zijn in de wereld van de ICT, dan is het goed mogelijk dat een AutoCAD cursus echt iets voor jou is. Met behulp van een dergelijke cursus kun je immers voor relatief weinig geld en in betrekkelijk korte tijd het maken van technische tekeningen onder de knie krijgen. Op professioneel vlak zou dit naderhand grote mogelijkheden voor je bieden. Talrijke bedrijven staan namelijk te springen om ICT medewerkers in het algemeen en werknemers die goede technische tekeningen kunnen produceren in het bijzonder.

Hieronder lees je wat je van de verschillende AutoCAD cursussen zoal kunt verwachten.

Autocad basiscursus

Wat mag je verwachten van de AutoCAD basiscursus?

Wanneer je nog helemaal geen ervaring hebt met AutoCAD of een soortgelijk programma, dan is de AutoCAD basiscursus zeer geschikt voor jou. Dit is een cursus die doorgaans rond de drie volledige dagen in beslag neemt. Qua kosten kun je rekening houden met zo’n vijfhonderd tot duizend euro voor de voltallige cursus. 

Bij deze cursus zal ten eerste aandacht worden besteed aan de praktische aspecten van het maken van de tekeningen. Nadat je eerst inzicht hebt gekregen in de algehele interface en de verschillende instellingen afzonderlijk zul je simpelweg beginnen met het oefenen van het maken van tekeningen. Hierbij start je met ogenschijnlijk simpele objecten zoals lijnen, rechthoeken, driehoeken en cirkels. Daarna leer je hoe je bestaande objecten kunt wijzigen en bewerken, terwijl je ook nog leert hoe je zaken als tabellen en teksten aan het geheel kunt toevoegen. Zo ga je steeds verder tot je de leerdoelen van de basiscursus behaalt. Deze doelen bestaan uit wat we tot nu toe hebben genoemd, aangevuld met het kunnen werken met lagen.

Hoe ziet de AutoCAD cursus voor gevorderden er grofweg uit?

Als je de AutoCAD basiscursus met succes hebt doorstaan, dan zou je je met de tot dan toe opgedane kennis wellicht al bijzonder nuttig kunnen maken voor diverse werkgevers. Tegelijkertijd geldt dat je na alleen het volgen van de basiscursus nog niet alles weet van AutoCAD. Om je een echte expert te kunnen noemen zul je dan ook eigenlijk ook de cursus voor gevorderden moeten volgen. Deze cursus neemt zo’n twee dagen in beslag en is qua prijs vergelijkbaar met de basiscursus.

Bij de gevorderdencursus staat centraal welke handelingen je moet verrichten om tot gestructureerde tekeningen te komen die in technisch opzicht uitstekend in elkaar zitten.

Zo zul je na afloop van de cursus in staat zijn om 2D-tekeningen van een zeer hoog niveau te produceren. Je zult dan bovendien de opties omtrent het geautomatiseerd tekenen kennen en kunnen toepassen. Daarnaast zul je kunnen gebruik maken van alle functies die AutoCAD biedt, dus ook de meest geavanceerde functies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *